Zmije Hrvatske           Snakes of Croatia            

panerai replica sale
omega replica sale
Bell & Ross replica sale
tag heuer replica sale
replica watches uk
best chanel replica
panerai replica sale
omega replica sale
Bell & Ross replica sale
tag heuer replica sale
replica watches uk
best chanel replica
 

Ribarica
kockasta vodenjača

Natrix tessellata tessellata

Dice Snake

 
 

Početna stranica

Popis
vrsta

 

galerija

 

 


?Dušan Jeli?/b>

 

Home
Page

List of 
Species

 

gallery

 

 

GDJE:

Cijela Hrvatska, neki otoci (Cres...)

Opis:
Odrasli su do 130 cm, nekad više, ali obično ispod 80 cm. Ženke su veće od mužjaka. Srednje velika zmija obično s omalom, uskom, zašiljenom glavom, okruglim zjenicama i vrlo izraženim grebenima na leđnim ljuskama. Boja varira: najčešće sivkasta ili smeđkasta, ali ponekad žućkasta ili zelenkasta, često s uzorkom pravilnih tamnih pjega koje su pravilno raspoređene po tijelu. Te pjege mogu biti velike, male ili ih nema ili su spojene i tvore tamne crte na leđima i bokovima. Bočne crte se često izmijenjuju sa svjetlijim crtama. Ponekad uzrak u obliku "Λ" na šiji. Uzorci na glavi su obično mutni. Trbuh je bjelkast, žut, roza, crven ili tamni i kvadratičan ili s 1 ili 2 nepravilne tamne linije ili potpuno crn.

Opis:
Adults are up to 130 cm, sometimes more, but usually under 80 cm. Females are larger than males. A medium-sized snake usually with a rather small, narrow, pointed head, round pupils and very strongly keeled dorsal scales. Colour varies: most frequently greyish or brownish but sometimes yellowish or greenish, often with a pattern of regular dark spots evenly dispersed over body. These spots may be large, small or somtimes completely absent, or they may fuse to form dark bars on back and flanks. Those on flanks often alternate with narrower light bars. Sometimes a Λ-shaped mark on nape, but head markings are often obscure. Underside whitish, yellow, pink, or red, dark checquered or with 1 or 2 irregular dark stripes, or almost entirely black.

WHERE:

Whole Croatia, some islands (Cres...)

Br. ljusaka:
19 (rijetko 17 ili 21) leđnih (izraženo grebenaste), obično 160-187 trbušnih, 47-89 parova podrepnih.
Scale count:
19 (rarely 17 or 21) dorsals (strongly keeled), 160-187 belly scales, 47-89 pairs of subcaudals.
Stanište:
Općenito vrlo slična maurskoj vodarici (Natrix maura) i susreće se na sličnim staništima (rijeke, jezera...), ali više voli vodu i često provodi većinu svog vremena u vodi. Može roniti do 2 sata. Vrlo česta na obalama rijeka (čak može biti svakih 2-3 metra obale jedna).
Habitat:
Generally very like the Viperine Snake (Natrix maura) and found in similar habitats (rivers, lakes...), but even more aquatic and spends most of its time in the water. Can dive for up to 2 hours. Very abundant on riverbanks (even one every 2-3 m). 
Ponašanje:
Jako rijetko grize. Također, kao i bjelouška, isprazni sadržaj kloakalnih žlijezda. Kad ju se primi, pravi se mrtva.
Behaviour:
Very rarely bites. Also, like the Grass Snake, empties contents of cloacal gland if handled, plays dead.
Prehrana:
Aktivno traži hranu, traži ispod kamenja i vegetacije plijen koji se skriva, ali povremeno lovi i iz zasjede (tijelo i rep većinom skriveni u kamenju i vegetaciji). Skoro u potpunosti se prehranjuje ribama, povremeno vodozemcima.
Food:
Actively hunts for prey, searching under stones and vegetation for hidden prey, but sometimes also hunts from ambush (body and tail mostly hidden under rocks and vegetation). Almost entirely feeds on fish, sometimes eats amphibians.
Razmnožavanje:
Može se udvarati u grupama (kao i bjelouška), jaja (5-37; 30-45mm x 20-25mm) liježe 7-10 tjedana nakon parenja u pukotine u kamenju, ispod kamenja i ponekad u hrpama vegetaciji koja truli (komposišta...), ponekad zajedno sa bjelouškom.  Mali su 14-25 cm dugi i mužjaci sazriju nakon 3 godine (oko 40 cm).
Reproduction:
May court communally (like Grass Snakes), eggs (5-37; 30-45mm x 20-25mm) laid in crevices, under stones and sometimes in fermenting vegetation (compost heaps...), sometimes communally with Grass Snakes. Young are 14-25 cm in length and males mature in 3 years (at about 40 cm).
Linkovi:
www.herp.it/ (slike)
Links:
www.herp.it/ (pictures)