Zmije Hrvatske           Snakes of Croatia            

chanel replica sale
chanel replica sale
chanel replica sale

Početna stranica

 O meni

About Me

Home 
Page

Popis vrsta

Ugroženost

Susret sa zmijom

Identifikacija

Prva pomo?/b>

Zanimljivosti

Ostale zmije

Novosti

Zanimljivi 
članci

Korištene knjige

Linkovi

Knjiga 
gostiju

ZAHVALE

Kontakt

 

Ja sam Mladen
Realizacija ove stranice je većinom moja zasluga. Velika strast su mi zmije. Obožavam hodati okolo i tražiti ih. Svaku nađenu zmiju uslikam i izmjerim (osim par iznimaka- bile su brže od mene i pobjegle su).  Moja glavna traganja za zmijama su SI od Zagreba, kraj sela Vugrovec (tamo imam vikendicu, znam ljude, znam teren) i tamo ih također spašavam od ljudi, ali planiram ići i na druge lokacije u Hrvatskoj.
Moj interes za zmije se razvio 2004., nakon nekoliko susreta sa (na žalost) mrtvim zmijama i gledanjem dokumentaraca na Animal Planet-u i Discovery Chanell-u.
Od 2007. godine član sam Hrvatskog herpetološkog društva i surađujem s ljudima Državnog zavoda za zaštitu prirode, Parka prirode Medvednica i Parka prirode Maksimir.

Također  sviram i gitaru i član sam slijedećih foruma:
HerpFamily.com, Bird Forum, Pet Centar Forum, Zoomania.
My name is Mladen
This page is mostly my doing. I have a passion for snakes. I love walking around and searching for them. Every snake that I find I photograph and measure (except a few exceptions- they were faster than me and got away). My main "Snake searches" are NE of Zagreb, near the village Vugrovec (I have a vacation cottage there, I know the people, I know the terrain) and there I also save them from people, but I'm planning trips to other locations in Croatia.
My interest in snakes developed in 2004., after a few encounters with (sadly) dead snakes and watching documentaries on "Animal Planet" and the "Discovery Channel".
In 2007. I joined the Croatian Herpetologycal Society HYLA and I cooperate with people from the State Institute for Nature Protection, Nature Park Medvednica and Nature Park Maksimir.
I also play the guitar and am a member of these forums:
HerpFamily.com, Bird Forum, Pet Centar Forum, Zoomania.

List of Species

Endangerment

Snake encounter

Identification

First Aid

Interesting info

Other snakes

News

Interesting articles

Books I 
have used


Links

Guest 
Book

ACKNO-
WLEDGE-
MENTS

Contact me