Zmije Hrvatske           Snakes of Croatia            

chanel replica handbags
fake chanel sale
moncler outlet milano

Početna stranica

 Što je novo?

What's new?

Home 
Page

Popis vrsta

Ugroženost

Susret sa zmijom

Identifikacija

Prva pomo?/b>

Zanimljivosti

Ostale zmije

Zanimljivi 
članci

Korištene knjige

Linkovi

Knjiga 
gostiju

O meni

22.09.2008.
Uploadane nove fotke za neke zmije, neki tekstovi o zmijama izmijenjeni

10.07.2008.
Započeta reorganizacija stranice u potpunosti- u prvom dijelu predviđene su izmjene tekstova, dodavanje slika i video materijala.


22.11.2007.
Dovršena reorganizacija tekstova


03.11.2007.
Pripremam reorganizaciju tekstova zmija tako da budu pregledniji.


U pripremi su novi komentari i ispravci novinskih članaka o hrvatskim zmijama. 

22.09.2008.
New snake pictures uploaded, some texts have been edited

10.07.2008.
Whole site is being retsructured- first part consists of text changes, addition of new photo and video material.


22.11.2007.
Text reorganizing finished.


03.11.2007.
I'm preparing reorganized texts about the snakes so that they are easier to read.


New comments and corrections of newspaper articles about Croatian snakes are being prepared.

List of Species

Endangerment

Snake encounter

Identification

First Aid

Interesting info

Other snakes

Interesting articles

Books I 
have used


Links

Guest 
Book

About me