Zmije Hrvatske           Snakes of Croatia            

fake louis vuitton uk
fake louis vuitton sale
fake louis vuitton uk

Početna stranica

Identifikacija

Identification

Home 
Page

Popis vrsta

Ugroženost

Susret sa zmijom

Prva pomo?/b>

Zanimljivosti

Ostale zmije

Novosti

Zanimljivi 
članci

Korištene knjige

Linkovi

Knjiga 
gostiju

O meni

Da bi zmija bila uspješno identificirana, treba obratiti pažnju na nekoliko faktora:
 • boja tijela
 • dužina
 • izgled i oblik glave 
  (ako ju se vidi)
 • šare/uzorci tijela/glave 
  (ako ih ima)
 • da li je zmija vitka ili debela za svoju dužinu

BOJA- ne garantira uvijek 100%-tnu identifikaciju jer temeljne boje tijela se mogu razlikovati i unutar same vrste. Također nije dovoljno reći da je zmija "šarena", jer to može biti bilo koja zmija na svijetu.

DUŽINA- jako ju je teško procijeniti "od oka", ali ipak treba pokušati (npr. "Vidio sam zmiju, bila je oko 1 m / između 60 i 80 cm...").

IZGLED I OBLIK GLAVE- ako se može vidjeti glavu, obavezno treba pokušati zapamtiti kako izgleda.

ŠARE/UZORCI- (AKO IH IMA), jako važno za zapamtiti zajedno sa bojom tijela/glave. Neke zmije imaju razne šare (pruge, fleke, crtice...) koje mogu tvoriti razne uzorke (cik-cak, "ljestve"...).

If a snake is to be successfuly
identified, several factors have to be considered:
 • colour
 • length
 • shape of head 
  (if visible)
 • patterns on head/body 
  (if any)
 • if a snake is fat or slender for its length

COLOUR- does not always guarantee a 100% identification because colours can differ in the same species. It's also not enough to say that the snake is "colourful", because that can be any snake in the world.

LENGTH- very hard to "eyeball" it, but still try
(i.e. "I've seen a snake, it was about 1 m / between 60 & 80 cm...").

SHAPE OF HEAD-
if you can see the head, try to remember how it looked like.

PATTERNS- (IF ANY), very important to remember this in conjunction with body/head colour. Some snakes can have all sorts of dots, blotches, lines... that can form all sorts of patterns (zig-zag, "ladder"...)

List of Species

Endangerment

Snake encounter

First Aid

Interesting info

Other snakes

News

Interesting articles

Books I 
have used


Links

Guest 
Book

About me